01 ноември 2014

Честит Ден на народните будители

Честит празник на всички будители, на хората които влагат страст, вдъхновение и любов в търсене на истината, на прогреса и идеите, на доброто у хората, на добрите дела и добрият пример, които търсят възвисяването на духа, а не на материята, които търсят пътя към светлината, а не комфорта в тъмнината.
Честит празник на учените, учителите и писателите; на трудещите за просвета, наука и култура.
Честит празник и на тези, които ги следват.